Tävlingsprogram 2021

Riktlinjer för klubben gällande Corona!

Sedan 1 mars 2021 avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. 

Tills vidare är SGF:s starka rekommendation därför att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. 
(Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott.)

Vi följer FHM´s och SGF´s riktlinjer vilket innebär att vi tills vidare inte kan arrangera tävlingar på klubben. Vi informerar löpande om det sker förändringar.