Tävlingsprogram 2020

Riktlinjer gällande tävlingar på klubben!

Svenska Golfförbundet har kommit med nya riktlinjer gällande tävlingsspel med anledning av Coronaviruset. Krisgruppen har beslutat att följa SGF´s skarpa rekommendation att inte bedriva tävlingsverksamhet på klubben från 6 april. SGF ställer även in alla förbundstävlingar till den 30 juni. 

Denna skarpa rekommendationen till klubbarna har inget slutdatum likt förbundstävlingar har, men vi har valt att följa SGF´s tidsram vilken är 6 april-30 juni. Detta gäller till dess att eventuellt nya rekommendationer ges. 

För att läsa om villkoren från Svenska Golfförbundet i sin helhet klicka här:https://golf.se/globalassets/tavling/tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-corona.pdf

Sällskapsspel och träning är fortsatt möjligt vilket vi är glada för!