Tävlingar

Välkommen till Forsgårdens tävlingssida

Forsgården arrangerar ett antal tävlingar varje år och här kan du se hur du anmäler dig, startlistor och resultatlistor samt mycket annan information.

Kontakt med tävlingskommittén:
Gå till sidan Tävlingskommittén under Klubben, Kommittéer

Kontakt med tävlingsledningen före tävling:
Se de uppgifter som finns i inbjudan till tävlingen.

Kontakt med tävlingsledningen under tävling:
Ring tävlingsexpeditionen på tel 0300-56 63 55

Inställda tävlingar

Inställt

Med anlening av Coronapandemin har tävlingskommittén beslutat att ställa in årets två första tävlingar: 

 • Vårrullen som skulle spelas den 19 april
 • Forsgårdens Äkta makar/sambo som skulle spelas den 10 maj

Tillfälliga tävlingsvillkor för Forsgårdens Golfklubb

Med anledning av den rådande coronapandemin har Forsgårdens Golfklubb beslutat att följa ”Svenska Golfförbundets tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020” vilka ska gälla från 30 mars 2020 till 13 maj.

I korthet beskriv nedan ett antal punkter för klubben att förhålla sig till:

 • Forsgårdens Golfklubb arrangerar inga tävlingar för spelare födda 1950 eller tidigare och klubben tillåter inte denna ålderskategori att delta i några klubbtävlingar.
 • Spelare oavsett ålder som tillhör en av Folkhälsomyndigheten annan beskriven riskgrupp (tex högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdom eller diabetes) får inte delta i klubbtävlingar.
 • Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar minsta symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.
 • Spelare som inte är bosatt eller vistas permanent i Sverige får inte delta i tävling.
 • Greenfeegäster får inte delta i tävling.
 • Tävlingsledning ska genomföra tävlingen med ett minimum av funktionärer.
 • Flaggstången skall stå i hålen när man hålar i
 • Löpande start då kanonstart ej tillåtet
 • Priser delas ut löpande i shopen under en längre tidsperiod då gemensam prisutdelning ej kan genomföras. Under denna tillfälliga tid ska presentkort köpas i shop eller restaurang.
 • Pappersscorekort ska ej utväxlas mellan spelarna.
 • Läs Resultathantering i slagspel (regel 3.3b)

-Ovan innebär i korthet att spelaren kan själv ange sin hålscore på scorekortet.

-Ej nödvändigt att markören fysiskt intygar spelarens score, detta kan göras verbalt.

-Ej nödvändigt att fysiskt lämna in ett scorekort till klubb/tävlingsledning om den kan acceptera att resultaten på annat sätt.

För att läsa om villkoren från Svenska Golfförbundet i sin helhet klicka här: https://golf.se/globalassets/tavling/tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-corona.pdf