Lokala Regler och Bestämmelser

Lokala Regler 2021

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering                         Betyder                                   Regel 

 Vit                                          Out of bounds                         18

 Röd                                        Rött pliktområde                    17

 Gul                                         Gult pliktområde                     17

 Blå                                         Onormalt banförhållande       16

 Blå linje                                  Onormalt banförhållande       16

 Markering med grön topp     Spelförbudszon                           2 

Out of bounds (Regel 18.2)

När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns.

Pliktområde (Regel 17)

Det röda pliktområdet till vänster om spelfältet på hål 12, som bara är definierat på en sida är oändligt. Röda dubbla stolpar anger början respektive slut av pliktområdet.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Lättnad på motsatta sidan av rött pliktområde

När en spelares boll är i ett pliktområde, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i ett pliktområde även om den inte hittas, får spelaren ta lättnad genom att använda ett av alternativen i Regel 17.1d. Eller när bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet på hål 4 på Kungsbanan eller ett pliktområde som gränsar till out of bounds får spelaren, som ett extra lättnadsalternativ med ett slags plikt, droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll på motsatta sidan av pliktområdet.

Referenspunkt: Den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar kanten på det röda pliktområdet.

Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten: Två klubblängder men med dessa begränsningar:

Får inte vara närmre hålet än referenspunkten, och får vara i varje område på banan utom samma pliktområde.

b) Spelförbudszoner

Området inom det röda pliktområdet på andra sidan ån på hål 7 och 8 på Kungsbanan, samt på hål 3 och 4 på Slottsbanan är en spelförbudszon. Spelförbudet gäller från tre vita pinnar på andra sidan ån till vänster om röd tee på hål 7 på Kungsbanan fram till tre vita pinnar bortom green på hål 4 på Slottsbana. När en boll är i spelförbudszonen inne i pliktområdet får bollen inte spelas som den ligger och lättnad för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 17.1e. Området betraktas i sin helhet som ett oändligt pliktområde.

c) Skydd av unga träd

Unga träd identifierade med stödpinne är spelförbudszoner: (1) Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans ellerområdet för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f. (2) Om bollen ligger i ett pliktområde och ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

 

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

       1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

 1. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

Broarna över diket på hål 7 och 12 på Slottsbanan.

c) Oflyttbara tillverkade föremål nära green

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.

Undantag:  Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. 

Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. 

Organiska delar av banan

Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte plockas bort. 

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b. 

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

 

Godkända av GGF Regelkommitté 2021-03-24

Lokala Bestämmelser och upplysningar

 1. Banpersonal

Banpersonal har företräde på banan. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås.

 1. Drivingrange

Bollplockning på driving range är förbjuden av andra än banpersonal. Det är absolut förbjudet att avsiktligt slå bollar över skyddsnätet. Överträdelser kommer att beivras. Grästee får endast användas när markeringar är utlagda som visar vilken del av grästee som är öppen. När grästee är öppen är spel från mattorna förbjudet. Vagnar och baggar ska placeras mellan matta och den vita linjen.

 1. Förvissa dig om framförvarande

Det är förbjudet att slå ut på:

Slottsbanan:

Hål 5 om det finns personer på vägen till vänster om hålet och bakom green.

Hål 6 om det finns personer på gångstigen längs höger sida av hålet.

Hål 18 om det finns personer på vägen till vänster om hålet.

Kungsbanan:

Hål 2 och 3 om det finns personer eller fordon på vägen till vänster om hålet.

 1. Spelbehörighet på Forsgårdens Golfklubb

Behörig att spela på Forsgårdens GK är den som är:

 1. Medlem som innehar spelrätt i FGGK och löst medlemsavgift samt spelavgift och med max hcp 54.
 2. Medlems gäst som är medlem i annan golfklubb, som erlagt greenfee och som har max hcp 54.
 3. Medlem i annan golfklubb som erlagt greenfee.
 4. Medlem i utländsk golfklubb tillhörande den nationens golfförbund som erlagt greenfee.
 5. Max handicap i bollen får vara 144.
 6. Nybörjare, inskrivna i klubbens träningsverksamhet får gå sina fadderronder på Kungsbanan (9 hål). Faddern ska ha max hcp 36. Max 2 nybörjare per fadder.

Spelare som ertappas utan giltig spelrätt eller utan att ha betalt greenfee("tjuvspel") bestraffas med dubbel greenfee.

Om spelaren inte är medlem i klubben ska händelsen rapporteras till spelarens hemmaklubb. Ovanstående bestämmelse gäller både tävlings- och sällskapsspel.

 1. Bunkerkrattor

Bunkerkrattor skall ligga i spelriktningen ett par meter in i bunkern på en plats där de minst sannolikt påverkar spelet.

 1. 1 spelare per bag

Varje spelare skall ha egen bag med undantag av när de spelar parspel då det är tillåtet för sidan att dela på en bag.

 1. Spikförbud

Spikförbud gäller året om i klubbens samtliga lokaler. På banorna gäller spikförbud med undantag för perioden 15 oktober – 15 april. 

 1. Avståndsmarkeringar

Vit, gul och röd platta i fairway markerar 200, 150 respektive 100 m till greenens mittpunkt.

 1. Mobiltelefoner och andra elektroniska apparater

Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare eller att användandet medför att spelet fördröjs. Se Regelboken Regel 1.2

Bunkerkrattors placering i bunkrar

I klubbens lokala bestämmelser står det så här:

Bunkerkrattor skall ligga i spelriktningen ett par meter in i bunkern på en plats där de minst sannolikt påverkar spelet.

Gör vi inte det kan det bli som på bilden, bollen fastnar mellan kratta och bunkerkant med ett mycket svårt läge som lätt undviks
när krattan ligger i spelriktningen ett par meter in i bunkern.

När våra banarbetare har gjort i ordning en bunker ser det ut som bilden nedan.

Lägger vi krattorna så här skapar de minst problem för alla spelare.

 

Spikskor är ej tillåtna på vår anläggning då dessa sliter på vår golfbana.