Bokningsregler

Gruppbokningsvillkor

Tillgängligheten är mycket viktig för våra medlemmar och gäster. Stora delar av säsongen har vi högt tryck på våra banor. Därav har vi särskilda regler för gruppbokningar så att alla parter kan känna sig trygga med det vi kommit överens om.

Genom att göra en gruppbokning får du möjlighet att boka ytterligare starttid utöver den bokningsrätt som ditt medlemskap tillåter. Vid en gruppbokning gäller speciella regler och vi tar en serviceavgift för det administrativa arbetet och avgiften är ej återbetalningsbar.

Här följer våra gruppbokningsregler som gäller tills vidare:

Bokning
All gruppbokning sker via formuläret.
Förfrågningar besvaras i turordning måndag till fredag.
Vi tar ej emot bokningar över disk i shop/kansliet eller telefon.
På helger till kl 13.00 är det medlemstider och kan endast bokas av medlemmar.
Det går inte att boka 0.20 eller 0.50 tiderna efftersom dom är dagen innan tider på helger.

Regler
En gruppbokning är minst 8 och max 28 personer.
Det är inte tillåtet att göra mer än en gruppbokning per säsong.

Ojämnt antal spelare
Om er grupp är ett ojämnt antal spelare som inte fyller ut alla platser i de 4-bollar som ni har bokat så släpps de resterande tider till utomstående spelare. Ni har valet att betala greenfee för den platsen ni inte fyller för att stänga er grupp. Meddela i förväg om ni vill låsa eventuella tomma platser i er bokning för att undvika missförstånd

Serviceavgift och avbokningsregler
En avgift på 400 kr per 4-boll läggs på bokaren och blir synlig i Min Golf.
Avgiften ska betalas inom 7 dagar för att bekräfta bokningen.
Avbokning av hela gruppen är kostnadsfri fram till 14 dagar före speldag, därefter debiteras 25% av totala greenfeen för gruppen.
Avbokning av hela gruppen, mindre än 48 timmar före spel, debiteras 100% av totala greenfeen för gruppen. 
Serviceavgiften återfås ej vid avbokning.

Greenfee - Gäst
Vid gruppbokning betalar gäster ordinarie greenfee.

Greenfee - Medlem 
Som medlem får du ta med dig tre (3) gästspelare till gäst-till-medlemspris.

Betalning
Greenfee betalas vid incheckningen i shop/reception före rundan, vid större grupp ser vi gärna att en person samlar in avgifterna och löser greenfee för samtliga.

Golf-id
Du som är ansvarig för gruppen måste senast en vecka innan bokningen skicka in allas golf-idn och fördelningen av bollarna. 

Incheckning
Incheckning ska ske senast 15 minuter före starttid.

I händelse av 
Om vi mot förmodan skulle behöva flytta eller frigöra gruppbokningstiden av någon anledning så har vi rätten att hitta en ny lösning till er.

Välkommen med din gruppbokning!