Greenfeekontroller

Med bakgrund i att det troligen förekommer en hel del spel på våra banor av spelare som inte har betalt GREENFEE så genomför vi GREENFEE kontroller under säsongen.
Kontrollerna genomförs av våra klubbvärdar och av våra utsedda GREENFEE kontrollanter.
 
För dig som är gäst gäller att GREENFEE skall betalas före spel i sweetspotappen eller swisha till nummer som finns i entrén. För dig som vill spela tidigt på morgonen så är klubbhuset öppet från kl. 05.00.
 
Om Du vid kontroll EJ har betalt GREENFEE eller om du inte har ett medlemskap som är korrekt för den tid eller den bana Du spelar så kommer Du att få betala en dubbel helg GREENFEE.
Du kan givetvis dessutom även avvisas från banan.
 
STYRELSEN