Greenfeekontroller

Vi genomför regelbundet grenfeekontroller och dessa genomförs av våra klubbvärdar och av våra utsedda greenfeekontrollanter.
 
För dig som är gäst gäller att greenfee skall betalas före spel i sweetspotappen eller swisha till nummer som finns i entrén. För dig som vill spela tidigt på morgonen så är klubbhuset öppet från kl. 05.00.
 
Om du vid kontroll ej har betalt greenfee eller om du inte har ett medlemskap som är korrekt för den tid eller den bana du spelar kommer du att få betala en dubbel helg-greenfee.
 
Du kan även avvisas från banan.