Spelbehörighet på Forsgårdens Golfklubb

Spelbehörighet på Forsgårdens Golfklubb

Behörig att spela på Forsgårdens GK är den som är:
1. Medlem som innehar spelrätt i FGGK  och löst medlemsavgift samt spelavgift och med max hcp 54.
2. Medlems gäst som är medlem i annan golfklubb, som erlagt greenfee och som har max hcp 54.
3. Medlem i annan golfklubb som erlagt greenfee och som har max hcp 36.
4. Medlem i utländsk golfklubb tillhörande den nationens golfförbund som erlagt greenfee så länge han/hon har max handicap 36.
5. Nybörjare, inskrivna i klubbens träningsverksamhet får gå sina fadderronder på Kungsbanan (9 hål).
    Faddern ska ha max hcp 36. Max 2 nybörjare per fadder.

Spelare som ertappas utan giltig spelrätt eller utan att ha betalt greenfee("tjuvspel") bestraffas med dubbel greenfee.
Om spelaren inte är medlem i klubben ska händelsen rapporteras till spelarens hemmaklubb.
Ovanstående bestämmelse gäller både tävlings- och sällskapsspel.