Fågelliv på Forsgårdens Golfklubb

Städning i fågelholkarna 2022

Nu är det åter städat i alla våra fågelholkar. Som vanligt har nästan alla holkar varit bebodda. Det har tydligen varit ett bra år för getingar då flera holkar var fulla av getingbon. Som tur var har fåglarna först klarat av sitt bestyr för getingbona var byggda ovanpå fåglarnas reden. Vi har fått några nya sponsorer, bland annat har Björkrisskolan bidragit med 2 egenhändigt byggda holkar. Vi har nu 89 upphängda holkar runt banan.

Tommy Ek

Torsdagsgänget