Greenfeemedlem

Att vara Greenfeemedlem innebär att man får rabatt på 18 hål och på 9 hål vid eget spel.

Som Greenfeemedlem skall du äga en spelrätt (från det år du fyller 26 år). Greenfeemedlemmar kan vara max 75 st.
Läs mer om hur du skaffar en spelrätt under rubriken "Spelrätter" eller klicka här!

Årsavgiften består av medlemsavgift och spelavgift:
Medlemsavgiften är 800 kr ( Knattar 0-12 år är den 400 kr)

Årsavgift 2021
 Senior 26-99 år ( spelrätt krävs)  2850 kr
 Yngre senior 22-25 år  2850 kr
 Junior 13-21 år  1400 kr

 

Detta ingår i medlemskapet

40 % i GF-rabatt på gällande greenfee.

GF-rabatt med 40 % på gällande tävlingsgreenfee vid tävling på bana/dag som ej ingår i medlemskapet.

Man kan obegränsat under året bjuda med sig gäster i bollen (samma bokningsnummer)
som då får 25 % rabatt på aktuell greenfee – gäller endast om medlem bokar.