Greenfeemedlem

Att vara Greenfeemedlem innebär att man får rabatt på 18 hål och på 9 hål vid eget spel.

Som Greenfeemedlem skall du äga en spelrätt (från det år du fyller 26 år). Greenfeemedlemmar kan vara max 75 st.
Läs mer om hur du skaffar en spelrätt under rubriken "Spelrätter" eller klicka här!

Årsavgiften består av medlemsavgift och spelavgift:
Medlemsavgiften är 800 kr ( Knattar 0-12 år är den 400 kr)

Årsavgift  
Senior 26-99 år ( spelrätt krävs) 3150 kr
Yngre senior 22-25 år 3150 kr
Junior 13-21 år 1650 kr

 

Detta ingår i medlemskapet

GF-rabatt på gällande greenfee.

GF-rabatt på tävlingsgreenfee vid tävling på bana/dag som ej ingår i medlemskapet.