Familjemedlemskap 2

Familjemedlemskap 2 innebär 2 föräldrar med hemmavarande barn under 12 år (knattar): Båda föräldrarna innehar varsin spelrätt och är medlemmar i klubben. En av föräldrarna har rätt att spela per dag. Om båda vill spela samma dag betalas en medlemsgreenfee.

Som A-medlem skall du äga en spelrätt (från det år du fyller 26 år).
Läs mer om hur du skaffar en spelrätt under rubriken "Spelrätter och värdebevis" eller klicka här!

Årsavgiften består av medlemsavgift och spelavgift:
Medlemsavgiften är 800 kr ( Knattar 0-12 år är den 400 kr)

Årsavgift 2019
 Förälder 1 (spelrätt krävs)  6650 kr
 Förälder 2 (spelrätt krävs)  800 kr
 Knattar 0-12år  400 kr
 Totalt med en knatte

 7850 kr

Totalt med två knattar

 8250 kr

 

Detta ingår i medlemskapet för en senior/dag

Spel på hela anläggningen alla dagar.
För dig som är senior, träningsmöjligheter i gymmet alla dagar mellan kl.05.30-22.30

Man kan obegränsat under året bjuda med sig 1 gäst i bollen (samma bokningsnummer)
som då får en rabatt på GF med - 200 kr på 18-hål och 100 kr på 9-hål.

Greenfeerabatt på våra samarbetsklubbar. (se spela/gästspel)