Familjemedlemskap 2

Familjemedlemskap 2 innebär 2 föräldrar med hemmavarande barn under 12 år (knattar): Båda föräldrarna innehar varsin spelrätt och är medlemmar i klubben. En av föräldrarna har rätt att spela per dag. Om båda vill spela samma dag betalas en medlemsgreenfee.

Som A-medlem skall du äga en spelrätt (från det år du fyller 26 år). Familjemedlemskap 2 kan vara max 50.
Läs mer om hur du skaffar en spelrätt under rubriken "Spelrätter" eller klicka här!

Årsavgiften består av medlemsavgift och spelavgift:
Medlemsavgiften är 800 kr ( Knattar 0-12 år är den 400 kr)

Årsavgift 2021
 Förälder 1 (spelrätt krävs)  6950 kr
 Förälder 2 (spelrätt krävs)  800 kr
 Knattar 0-12år  400 kr
 Totalt med en knatte

 8150 kr

Totalt med två knattar

 8550 kr

 

Detta ingår i medlemskapet för en senior/dag

Spel på hela anläggningen alla dagar.
För dig som är senior, träningsmöjligheter i gymmet alla dagar mellan kl.05.30-22.30

Man kan obegränsat under året bjuda med sig gäster i bollen (samma bokningsnummer)
som då får 25 % rabatt på aktuell greenfee – gäller endast om medlem bokar.

Greenfeerabatt på våra samarbetsklubbar. (se spela/gästspel)