Eclectic-tävlingen

Uppdaterad ställning i årets Eclectic

Efter första omgången
Efter två omgångar

Efter tre omgångar

Efter fyra omgångar

Efter fem omgångar

Efter sex omgångar

Efter sju omgångar

Efter åtta omgångar

Efter nio omgångar

Slutställning