Kommittéer

Verksamhet för alla

På Forsgårdens Golfklubb har vi en trevlig och väl fungerande kommittéverksamhet. Detta är en inkludernade del av vår klubb och alla är välkomna! 

Klubben har flera kommittéer och i översta fältet kan du välja vilken kommitté du söker.