Drogpolicy

Forsgårdens Golf AB strävar efter hälsosam träning, gemenskap och god hälsa.

 

Vi vill att vår förening ska utveckla våra medlemmar positivt, såväl fysiskt, psykiskt som socialt.

 

Alkohol, snus, tobak och droger har en negativ inverkan på fysiska prestationer och går därför inte ihop med föreningens verksamhet.