Tappra Barn Mastersbanan kl.00-18.00

Om du vill spela 9 hål på Slottsbanan då startar du på hål 13-15 och sedan 7-12 och bollränna gäller.