Tillfällig lokal regel i bunker

TILLFÄLLIG LOKAL REGEL

  • Den tillfälliga lokala regeln om lättnad för skoavtryck i bunker är införd eftersom det finns spelare som inte vill ta i krattorna nu under pågående pandemi. Det ska respekteras.
  • Krattorna kommer att finnas i bunkrarna och kan användas av de som känner sig bekväma med det.
  • Det går också väldigt bra att som alltid återställa bunkern så gott det går genom att släta ut sanden med sina fötter och/eller en klubba.

Skoavtryck i bunker

Skada i bunker som tydligt kan identifieras som skoavtryck är mark under arbete från vilken lättnad får tas enligt regel 16.1c.

Men störande inverkan föreligger inte om skoavtryck bara ger störande inverkan på spelarens stans.

Spelaren får ta lättnad utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i bunkern på den närmaste punkten för största möjliga lättnad och då använda tillvägagångssättetför att återplacera en boll enligt Regel 14.2b(2) och 14.2e

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.”

HUR-kommittén Maj 2020

Fler artiklar