Tävlingsverksamheten

Tävlingsverksamheten

Vi kan glädjande berätta att delar av tävlingsverksamheten nu kommer igång! Klubben har efter ett antal olika möten med Svenska Golfförbundet, Göteborgs Golfförbund och möten med klubbar i dikstriktet kommit fram till hur Forsgårdens GK ska göra med tävlingsverksamheten. Glädjande kan vi som sagt berätta att det blir en del tävlingar! För att kunna arrangera tävlingarna i pågående pandemi krävs en del extra åtgärder vilka visas nedan.  

Tävlingsveckan
Forsgårdens Golfklubb kommer att arrangera tävlingsveckan mellan den 1-4 juli vilket innebär onsdag till lördag.
Anmälan till tävlingarna kan göras på "Min golf" från torsdagen den 18 juni kl 07:00. 

  • Under tävlingarna kommer man inte att byta scorekort med varandra utan man för sin egen score samt är markör för en annan spelare. Efter avslutat tävlingsvarv läser man högt för tävlingsledningen tillsammans med markör och allt sker på fullgott avstånd ur smittskyddssynpunkt.
  • Spelare får anlända till klubben tidigast 1 timma före start och ska senast 1 timma efter avslutad runda lämna klubben.
  • Lokala regeln om lägesförbättring i bunker vid eventuella fotspår kvarstår.
  • Flaggan skall vara i hålet under hela tävlingsvarvet.
  • Under tävlingsveckan gäller endast anmälningar från medlemmar.
  • Tävlingarna genomförs utan gemensam prisutdelning. Resultatlistan publiceras på kvällen och eventuella priser hämtas i shopen vid tillfälle av varje pristagare. 

Förutom ovan punkter gäller likt tidigare:

  • Du ska vara frisk när du besöker Forsgårdens Golfklubb
  • Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan.  Ingen bestraffning eller annan påföljd (inklusive extra avgift/straffavgift) får tilldelas en sådan spelare. Läkarintyg behöver inte visas upp.
  • Vi uppmanar alla att tvätta händerna före och efter rundan. 

Fler artiklar