Säg hej till: Vår banchef Robin Eriksson

Gräsrotsarbete på hög nivå

Hur sköter man en golfbana? Vad är hemligheten bakom bra greener? Och vad gör egentligen banpersonalen på vintern? Vi sökte svaren hos Robin Eriksson, Forsgårdens banchef.

På en golfbana har banchefen en viktig roll. Bakom skötseln på Fordsgården Golfklubb står Robin Eriksson, 36 år, och hans team.

Som en av våra nyckelpersoner har Robin ett stort ansvar i att planera, prioritera och leda det dagliga arbetet, inte minst den viktiga klippningen. Varje morgon klockan 06.00 skickar han ut sin 12 man stora personalstyrka från maskinhallen, redo att sätta igång dagens klippning av greener och fairways.

Klippningen kräver både fingertoppskänsla och många timmars arbete; det är inte enkelt att producera bra greener. Greenerna är golfbanans känsligaste del och det är oftast dem som folk har mest kommentarer om, berättar Robin.

– Hemligheten bakom att skapa bra spelytor är att ständigt ha en övergripande blick och hög närvaro på framför allt greenerna. Att kontinuerligt följa tendenser som man med blotta ögat kan se, men också vad som händer under mark. Det kan vara så enkla saker som hur det luktar och om det finns olika skiktbildningar som måste brytas med hjälp av luftning för att hela markprofilen ska få syre.

Detta ska samtidigt balanseras med det höga speltrycket som råder, inte minst så här års.

– Den är den största utmaningen för oss. Att gräset ska vara friskt och prestera bra, samtidigt som det ska stå emot yttre stressfaktorer som torka eller för den delen extrema regnväder. Att hela tiden ha den tillväxt som behövs för att även klara det dagliga slitaget på greenerna – och samtidigt försöka hålla nere gödselmängden för att göra banskötseln hållbar över tid.    

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att arbeta som banchef är oerhört kul, inspirerande och omväxlande. Ingen dag är den andra lik! Det gäller det att vara flexibel och snabbt kunna skifta fokus från det ena till det andra, att alltid försöka ligga ett steg före i alla skötselåtgärder man gör, och ständigt vara på tårna för både dagliga och framtida utmaningar. Något jag alltid gör varje dag är att vara på minst några greener både på Slottsbanan och Kungsbanan för att få en bild över hur greenerna presterar och hur de mår. Det är nog det allra roligaste med yrket, att se hur spelytorna ständigt utvecklas och förbättras med de skötselåtgärder som ständigt görs.

En genomtänkt skötselplan

Robin är nu inne på sitt sjätte år som banchef på Forsgården. Men han har faktiskt arbetat på klubben sedan han fick sitt första sommarjobb i 15-årsåldern.

– Att bli banchef var egentligen inget jag från början hade som mål utan jag tyckte att det var ett härligt arbete utomhus med mycket frihet under ansvar, vilket jag fortfarande tycker. I takt med att jag deltog i olika utbildningar och gick alla steg som SGF erbjuder och flertalet kurser i bevattning och andra delar som ingår i banskötsel så ökade mitt intresse. Jag är väldigt engagerad i golfbanans alla beståndsdelar, att på ett bra och vettigt sätt få ihop både spelbarhet och ett hållbart skötselprogram där miljö är en viktig punkt.

Just miljöfrågor är något Forsgården arbetar aktivt med för att se till att vi är en hållbar golfanläggning. Redan 2012 blev vi den första klubben i världen som förnyade miljöcertifieringen enligt GEOs Criteria, vilket vi förstås är stolta över.

För banorna måste det finns en bra och genomtänkt skötselplan, och en välbalanserad strategi för att minimera användandet av kemiska preparat, berättar Robin.

– Vi får använda bekämpningsmedel och vi har tillstånd för det, vilket vi söker hos kommunen inför varje säsong, Men att hålla nere på gödsel är en viktig del i greenskötseln för ju mer du gödslar desto mer måste du även lufta och dressa. Greenerna gödslas oftast i flytande form. Med sprutgödsling kan jag hålla nere gödselmängden, vilket har många fördelar. Lyckas man balansera de viktiga elementen luftning, dressning och gödsling, samt hålla andelen organiskt material på en bra nivå i greenytan, har du gett gräset goda förutsättningar så att du klarar dig utan eller med bara små mängder växtskydds- och bekämpningsmedel.

Sand är det absolut viktigaste materialet banarbetarna har att arbeta med.

– Det är sanden som bidrar till att späda ut det organiska materialet, vilket leder till att vattnet snabbt penetreras ner i greenprofilen och dräneras bort. Det leder till torrare spelytor oavsett om det är greener, tees eller fairways. Att kontinuerligt dressa bidrar också till en fast och fin spel- och puttyta.  

Tror du att vi i framtiden kommer att sköta golfanläggningar helt ekologiskt, utan kemiska tillsatser eller bekämpningsmedel?

– Man måste vara ödmjuk. Ett svampangrepp kan komma fort och slå till hårt. Då är det ganska skönt att veta att det finns medel att ta till som en sista utväg. Men i vissa länder har bekämpningsmedel redan begränsats eller helt förbjudits och jag tror att det bara är en tidsfråga innan det även blir så i Sverige. Därför är det extra viktigt att redan nu tänka på hur vi sköter greenerna så att vi är väl förberedd när den dagen är här.

Älskar sport

Att miljö och hållbarhetsfrågor får alltmer utrymme och uppmärksamhet tycker Robin är bra. Det är viktiga frågor som ska tas på stort allvar och alla i branschen bör göra vad de kan utifrån de förutsättningar som finns.

Robin försöker att hela tiden hålla sig à jour med de senaste rönen och lärdomar från andra golfklubbar.

– Det är även viktigt att följa med i utvecklingen vad gäller olika forskningsprojekt oavsett vad det gäller. Det kan vara allt från gräsfrö som klarar av mindre vatten till olika produkter som kan förenkla skötseln och spara in på drivmedel eller annan miljöbesparing.

Det är lätt att tro att banarbetare bara jobbar under sommaren men faktum är att vintern nästan innebär mer arbete. Det är först när tjälen går ner i marken som de flesta ombyggnationer på banan kan ske. Vintertid röjer man också skog, gör dräneringar, underhåller transportvägar och klubbhus och servar maskiner.

– Förutom att vi själva får lite efterlängtad semester är det nu som många förbättringsarbeten görs, vilket inte är möjligt under spelsäsong. Det kan handla om allt ifrån att gräva dräneringar, eller byta sand i bunkrar. På vintern utförs också all nödvändig service på våra maskiner och alla klippaggregat slipas. Slipning sker givetvis även under säsong för att hålla dem vassa för ett bra klippresultat. Sedan finns det tid till att renovera och göra förbättringsarbeten på fastigheterna invändigt och utvändigt.

Hur mycket golf blir det egentligen för egen räkning?

– Det brukar bli runt tio rundor per år. Som barn spelade jag väldigt mycket golf och spenderade många timmar i veckan på Forsgården med fredagsgolfen som veckans höjdpunkt. Mitt nuvarande handicap ligger på 6. Men det blir mycket sport överlag. Jag är en aktiv kille och har under hela mitt liv spelat fotboll och gör fortfarande. Jag är ledare för min dotter som till min stora glädje också spelar fotboll. Och så har jag precis slussat in min son i fotbollsskolan. Finns det tid över så blir det att hålla på hemma i trädgården där det också finns mycket att pyssla. Det är kul att se hur trädgården växer fram med planteringar, gräsmatta och stenläggningar.    

Tror du att du någonsin kommer att tröttna på ditt arbete?

– Trots att jag varit på samma arbetsplats under i stort sett hela mitt arbetsliv ser jag inget som gör att jag inte skulle kunna jobba på i lika många år till. Inte så länge jag tycker det är roligt, stimulerande, utvecklande och har kvar samma driv att bidra till att utveckla vår anläggning. Jag trivs väldigt bra på Forsgårdens Golfklubb!

Fler artiklar

Namn Datum
Idrottsansvarig 2021-02-01
Erbjudande från Friskis & Svettis 2021-01-18
Anmäl dig via Min Golf för besök i Gymmet! 2021-01-10
Inomhusgolf! 2020-12-16
Årsfakturan 2021 2020-12-07