Rapport från Banchefen

Banan

Nu är arbetet igång på allvar ute på banan igen efter den riktigt kalla perioden. Det är fortfarande tjäle en bit ner i marken vilket har förskjutit planerade arbeten med både bunkrar och bevattning en aning.

Statusen på gräsytorna är väldigt bra. Greenerna ser riktigt bra ut och har klarat vintern hitills i princip helt utan några skador.

När öppning av banorna blir av är helt och hållet väderberoende. Som sagt, vi har fortfarande tjäle i marken vilket gör att gräsytorna fortfarande är blöta på många ställen då vattnet inte kan ta vägen någonstans. Så fort vi anser att banan är redo för spel kommer vi att släppa på.

Bunkrar

Nu är vi igång med förbättringsarbetet med våra bunkrar. Vi har en gedigen lista att jobba igenom som innefattar allt från att enbart fylla på sand till att gräva ur vissa helt för att sedan fylla på med ny sand. I flera av de gamla bunkrarna är dräneringen undermålig på ett eller annat sätt. Ofta är det att dräneringen ligger för grunt och saknar ett ordentligt schakt vilket påverkar dräneringsförmågan negativt. I andra fall är det gammal sand som är ordentligt packad över dräneringen och av den anledningen inte dränerar bort vattnet. Arbetet tar något längre tid än planerat men jag vet att detta i slutändan kommer leda bättre bunkerkvalité och nöjdare medlemmar och gäster.

Detta arbete beräknas vara klart i början av vecka 11.

Bevattning

Direkt efter arbetet med bunkrarna börjar vi arbeta med vår bevattning och först och främst vår fairwaybevattning. Vi kommer att byta ut mellan 20-30 st spridare. Vi kommer även att sätta s.k. swingjoints på dem för att i framtiden lättare kunna justera höjden.

Eventuellt kan det behövas läggas ner en ny kabel mellan vissa spridare på hålen 7-15 på Slottsbanan men det ser vi först när vi gräver upp. Anledningen till att vi inte kan se det nu är att på dessa hål styrs spridarna två och två via bevattningsdatorn och inte en och en som på övriga hål på banan.

Även några greenspridare kommer att bytas ut eller justeras.

Kiosken

Just nu håller Simon på med att snygga till området framför kiosken. Det blir en ny bro med nytt virke och den kommer även att höjas något. Den gamla stentrappan tas bort och ersätts med trä. Ytan framför serveringen och vid toaletterna som tidigare var stenlagd kommer ersättas med trall. Plintar kommer att gjutas en bit ner i slänten vilket medför att det blir en större och rymligare yta än tidigare.    

Personal

Vi har under ett flertal år haft återkommande säsongspersonal vilket är glädjande. Dock har vi en säsongstjänst som står vakant inför kommande säsong. Är du intresserad eller känner du någon som skulle vara lämplig att arbeta på vår fina anläggning, så hör gärna av er till: robin.eriksson@forsgarden.se.
 
Nu ser vi fram emot en riktigt rolig och härlig golfsäsong!!
Robin Eriksson/ Banchef