Ordförandebrev från Robert Sidlo

Hej alla Forsgårdare!

Här följer en kort presentation av mig själv för er som inte redan vet vem jag är.

Jag heter Robert Sidlo och är 51 år, boende i Onsala. Jag började att spela golf 2011 och har ett brinnande intresse för sporten. Golfen har givit mig och ger mig mycket glädje. Jag brinner för att ge alla möjligheten att uppleva denna fantastiska sport.

Som ordförande i Forsgården GK så vill jag tillsammans med styrelsen skapa en bra klubbkänsla. Det är viktigt att man trivs på Forsgårdens anläggning, det handlar om så mycket mera än bara golf, det är en plats som man kan träffas på, äta lunch eller middag tillsammans eller bara träna.

Information till alla medlemmar är en mycket viktig del och jag kommer att se till att vi informerar kontinuerligt om vad som sker samt vad vi i styrelsen arbetar med. Det är viktigt att vi som sitter i styrelsen jobbar för medlemmarna, tillsammans i styrelsen så skall vi tillgodose era intresse.

Det är inget lätt arbete men vi måste se bortanför enskilda individers intresse och se till helheten. Vi kommer aldrig att kunna göra alla helt nöjda, det är en utopi, men vi ska arbeta för att så många som möjligt blir nöjda med vårt arbete. Vi skall lyssna till medlemmarna och ta tillvara på medlemmarnas intresse.

Lite information om vad styrelsen jobbar med nu och vad som har beslutats. Mer ingående information om styrelsens arbete finner ni i styrelseprotokollen som finns publicerade på hemsidan. 

 • Styrelsen ser över att ta in Sweetspot´s som bokningssystem, fördelen är att det blir bättre tillgänglighet för alla medlemmarna att boka tider och möjlighet att styra spelet på de mest attraktiva tiderna. Klubbchef Fredrik Rubensson från Lysegården och Per Svensson från Sweetspot presenterade Sweetspot funktionaliteten och dess fördelar. Systemet har varit i funktion sedan 2019 och alltfler klubbar ansluter sig till Sweetspot. Lysegårdens klubbchef berättar att de har ett års erfarenhet och ser stora fördelar både ekonomiskt och en ökad tillgänglighet. Forsgården har fått ett erbjudande om två månaders fri avgift på systemet vid tecknade av avtal. Mer information finns att läsa i styrelseprotokollet från 2021-02-09. Styrelsen fattar beslut om detta på kommande möte den 9 mars.
 • Vi har köpt in krattor med böjda skaft till bunkrarna. Böjda krattor förhindrar att bollen påverkas av krattans placering i bunkern.
 • Det blir en utökning av bänkar på tee 49 på Slottsbanan. Tee 3 och 17 det kommer vara klart till slutet april.
 • Svedjebränning/ogräsbekämpning i ruffarna startar i mars. Vi behöver lite hjälp med detta och frivilliga anmäler sig till vår banchef Robin Eriksson. Detta arbete är en plan som togs fram i fjol för att bekämpa och renas ut ruffarna och detta måste ske under mars-april månad.
 • En estetisk inramning på första tee är under planering. Det kommer bli en plantering av buskar/buskage för att avskilja första tee på slottsbanan. Arbetet beräknas vara klart under april. Det blir en trevligare inramning av banan inte bara för oss medlemmar utan även för våra gäster som besöker oss. 
 • Förstudie på utbyggnad av 9 hål pågår och leds av Hasse Andersson tillsammans med Karolina Bohlin och banarkitekten Christian Lundin.
 • Massorna som skall till målområdena på rangen väntar vi fortfarande på att få godkända, fastighetsförvaltaren från vår arrendator önskade ta nya prover för att säkerhetsställa att de inte innehåller några överstigandehalter av föroreningar. Om proverna blir klara under mars så räknar vi med att kunna få klart de nya målområdena i slutet av april. Visar det sig att vi inte kan ta emot massorna väntar arbetet ytterligare en tid.
 • Året 2020, var för Forsgårdens GK ett fantastiskt år med rekordmycket spel. Det ekonomiska resultatet för klubben är historiskt sätt det bästa någonsin.

  - Shopintäkterna ökade kraftigt
  - Lektionsverksamheten blomstrade
  - Greenfeeintäkterna ökade med inte mindre än 70%
  - Driving rangeintäkterna ökade kraftigt
  - Vi hade en medlemsökning om 30% på junior sidan

Vi ser framför oss att 2021 blir ett liknande succéår för golfen på Forsgårdens GK! 

Bästa hälsningar från Robert Sidlo

Ordförande Forsgården Golfklubb