Ombyggnation av tees

Ombyggnation av tees

Arbetet med teeombyggnationen som görs av entreprenören Nelson & Vecchio har startat och inledningsvis fokuseras arbetet på Kungsbanan där man kommit en bit på väg. Som vi skrivit tidigare kommer vi att få enhetliga bra tees med möjlighet att spela banan kortare för den som önskar då vi även gör en främre tee.

En del av våra befintliga tees kommer att byggas om alternativt renoveras och totalt kommer vi att göra om 86 tees vilket kommer att ge banan ett suveränt lyft. 

På de ställen där arbete pågår finns provisoriska teeytor.