Kommunen utför VA arbete utmed Kungsbanan

VA arbete

Kommunen arbetar med att lägga ner nya VA ledningar från Gårdskulla till Tölö för att öka kapaciteten i rören. Idag ligger omkretsen på betongrören om 300 mm och man ska gräva ner betongrör med omkrets om 600 mm. Man ska totalt lägga ner 1500 m nya ledningar. Detta innebär att kommunen kommer att gräva utmed vänstra sidan på hål 5 på Kungsbanan samt bakom green på samma hål. Man kommer även att arbeta bakom hål 6 på Kungsbanan. Arbetet innebär att backtee på hål 5 och 6 inte kommer att kunna användas under den större delen av säsongen.

De kommer att schakta av hela vallen och lägga ner nya rör mellan 3-3,5 meter från djupt ifrån marknivå och arbetet startade denna veckan vilket några av er redan sett. 

Projektet kommer att pågå under större delen av vår säsong och vi har haft möten med kommunen och entreprenören gällande hur vi på bästa sätt kan göra för att vi ska kunna spela golf på våra hål men ändå bibehålla säkerheten för de som arbetar 

Vi har fått en preliminär tidsplan från kommunen som kan behöva att korrigeras men i dagsläget ser tidsplanen ser ut enligt följande:

  • Från nu till mitten av juli kommer man att arbeta utmed hela vänstersidan på Kungsbanans hål nr 5.
  • Från augusti till oktober kommer man att arbeta bakom green på hål 5 och bakom tee på hål 6 på Kungsbanan.  

 

Vi håller alla uppdaterade så snart vi får mer information.