Inställda tävlingar

Riktlinjer för klubben gällande Corona!

Barn och ungdomar födda 2002 eller senare får från och med 28 april spela enstaka tävlingar utomhus. Detta enligt nya besked från Folkhälsomyndigheten (FHM).

Tävlingarna ska genomföras lokalt eller med begränsat resande. Det är med andra ord fortfarande av stor vikt att de allmänna råden för att begränsa smittspridningen efterföljs.

Sedan 1 mars 2021 avråder Folkhälsomyndigheten starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. 

Tills vidare är SGF:s starka rekommendation därför att inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. 
(Undantag är tävlingar som faller inom RF:s och SGF:s definition av yrkesmässig idrott.)

Vi följer FHM´s och SGF´s riktlinjer vilket innebär att vi tills vidare inte kan arrangera tävlingar på klubben. Vi informerar löpande om det sker förändringar.