Höstmöte 3 december 2020

Höstmöte 

Den 3 december är det Höstmöte för Forsgårdens Golfklubb.
Vi kommer att genomföra Höstmötet enlig Folhälsomyndigheternas rekommendationer och vi återkommer om var mötet kommer att hållas och på vilket sätt det kommer att genomföras. 

Preliminär föredragningslista sänds ut senare.

Motioner

Frågor och motioner från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före höstmötet.
 
Varmt välkomna!