FGGK tar extra hänsyn med tanke på Corona viruset

Vad gör vi för att förhindra smitta?

Vi prioriterar våra medlemmars, besökares och medarbetares hälsa och vi vill att alla ska känna sig trygga hos oss.

Därför vill vi upplysa dig om vad vi gör för att minska riskerna för spridning av coronaviruset och ber dig att följa våra försiktighetsåtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller oss uppdaterade om läget förändras. 

Vad gör vi för att minska smittspridning?

I rådande situation med risk för smittspridning av Coronaviruset kommer vi givetvis att vidta en rad olika försiktighetsåtgärder i linje med de rekommendationer som vi löpande får från Folkhälsomyndigheten, Riskidrottsförbundet och Golfförbundet. Detta medför att vi tills vidare ger rekommendationer till våra medlemmar och gäster om umgänget i klubbhuset och dess närområde.

Nedan listar vi en del av dessa tillfälliga förändringar, vilka givetvis löpande kan förändras beroende på utvecklingen. Aktuell information kommer att finnas vid entrén till klubbhuset samt vid bollautomat och 1;a tee.

  • Vi ber er att avvakta med att besöka oss på klubben och stanna hemma om ni har några former av sjukdomssymtom
  • Vi uppmanar till god handhygien och tar inte i hand med varandra när vi hälsar och vi håller både utomhus och inomhus ett avstånd mellan varandra.
  • Det finns gott om tvål och vatten på toaletterna och vi ber alla att använda detta och noggrant tvätta händerna.
  • Tidsbokning endast via nätet och telefon, terminalen i klubbhuset kommer att vara stängd.
  • Shop och reception kommer att vara öppet men vi ber er alla att hålla avstånd till varandra och all försäljning kommer att vara kontantfri.
  • Scorekort kommer att finnas vid starthuset vid Slottsbanan och vid informationsskylten på Kungsbanan.
  • Vi ber alla att putta med flaggan i hålkoppen.
  • Träningsverksamhet – vi ger lektioner och gruppträning i grupper om max 25 personer. Våra gruppträningar sker med fördel utomhus med ett fullgott avstånd mellan utövarna.

Gym

Vårt gym håller öppet som det ser ut i dagsläget, men vi ber alla som använder gymmet noggrant städa efter sig med anvisad decificeringsmedel. 

Restaurang, shop och kansli och övrig verksamhet är öppen som vanligt och vi ber om att hålla ett avtånd om 1-2 m för allas säkerhet.  

Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss!