Digitalt Års- och Höstmöte 3 december

Digitalt Års- och Höstmöte 3 december

Styrelsen har beslutat att arrangera digitala medlemsmöten på grund av rådande situation. 

Årsmötet som avser verksamhetsåret 2019 har flyttats fram på grund av pandemin och planeras genomföras i samband med ordinarie Höstmöte 2020-12-03. Pandemin kvarstår som ett orosmoment och fysiska möten avråds. Tre olika möjligheter till mötesmetod har diskuterats: 
a) fysiskt möte
b) digitalt möte
c) en kombination av de båda varianterna a) b)

Att hålla mötet helt digitalt ses som det bästa alternativet med avseende på smittorisker men det har också en föreningsdemokratisk nackdel då delar av vår medlemsskara saknar vana av digitala kommunikationssystem.

Styrelsen beslutar att använda den digitala mötesmetoden men om någon medlem absolut vill ha ett fysiskt möte får denne kontakta klubbens kansli för vidare support. 

OBSERVERA att mailadressen ska vara personlig och endast en röst per e-post och beslutspunkt kommer att räknas. Om ni idag har samma e-post i ett hushåll skall ni säkerställa att ni har varsin e-post och meddela kansliet på Forsgården vilka mailadresser ni önskar använda för att fler i ett hushåll ska kunna rösta. 

TESTKÖRNING för digitalt möte 30 november
En TEST-körning av den digitala mötesfunktionen kommer att organiseras den 30 november kl 18:00 för de som önskar sätta sig in i hur systemet fungerar.
I samband med detta kommer teknisk support att finnas tillgänglig för frågor och hjälp med uppkoppling/inloggning av systemet via telefon.

För att anmäla dig till mötet går du in på "Min Golf". Väl där söker man på "tävling" och där ligger Års- och Höstmötet upplagt som ett klubbarrangemang. Inbjudan till TESTMÖTET kommer genom anmälan till Års och Höstmöte. 

I övrigt kommer Årsmötet respektive Höstmötet att hållas direkt efter varandra och generell information skalas ned där så är möjligt för att föredragningen ska kunna
fokusera på det allra nödvändigaste.

Föranmälan av frågor:
Styrelsen önskar få in eventuella frågor senast den 30 november för att på bästa sätt förbereda svar och vi ber er maila eventuella frågor till kansli@forsgarden.se

 Kallelse och övrigt material finner ni på medlemsinloggningen genom att Klicka här