Coronapandemin

Information från klubben i rådande situation gällande Coronapandemin

Vi vill informera alla medlemmar att vi arbetar för att skapa en så trygg och säker miljö som möjligt för dig som vill spela golf och njuta av vår idrott.

Folkhälsomyndigheten uppmanar svenska folket att fortsätta idrotta och träna – men att vi gör det på ett säkert sätt. Därför är vi tacksamma för att vi har en idrott som utövas utomhus. Vi hoppas att vår anläggning likväl som alla golfanläggningar får fortsätta sin verksamhet under hela säsongen.

För att skapa möjligheter att ta snabba beslut vilket denna rådande situation kräver har klubbstyrelsen tillsammans med aktiebolagsstyrelsen beslutat att skapa en krisgrupp. Denna krisgrupp följer noggrant myndigheternas samt Svenska Golfförbundets rekommendationer och skapar en verksamhet på Forsgården som efterlever regelverken. Krisgruppen består av klubbens ordförande Jarmo Järvenpää, aktiebolagets ordförande Lars-Åke Fritzson samt klubbchef/VD Karolina Bohlin.

För att skapa en så trygg miljö som möjligt har vi gjort en rad åtgärder på vår anläggning. Vi använder digital bokning istället för bokning via terminalen, för den som inte vill gå in i klubbhuset finns scorekort vid infotavlorna vid 1:ans tee på respektive bana, vi uppmanar att putta med flaggan i hål, vi uppmanar till god handhygien, vi tar inte i hand med varandra, vi uppmanar att vid behov nysa i armvecket, vi har ingen kontanthantering i shopen, vi låter dörrar stå öppna i klubbhus i möjligaste mån, vi uppmanar alla att vara friska när de besöker vår anläggning, vi ber alla hålla 1-2 m avstånd mellan varandra.

Många branscher och företag drabbas hårt ekonomiskt i denna situation. Forsgårdens Golfklubb bedömer dock att vi har ett stabil ekonomiskt läge med en bra ingående kassa vid årets början och då merparten av våra intäkter består av medlemsavgifter vilka till största delen redan är inbetalade av våra medlemmar.

Däremot så kommer alla övriga intäkter från företagspartners, shopen och gästspelet att påverkas negativt och även om det är svårt att i nuläget värdera omfattningen så agerar vi omgående för att kompensera dessa intäktstapp med sänkningar av kostnader och investeringar.  Då det gäller klubbens investeringar så finansieras dessa nästan uteslutande av de resultat som genereras av dessa affärsdrivande verksamheter och konsekvensen i detta läge är att vi med omedelbar verkan har stoppat alla icke absolut nödvändiga investeringar.

Krisgruppen har även beslutat att minimera lagerhållning samt inköp av handelsvaror samt att tillsvidare anställa minimalt med säsongsanställda till shop och till banan. Vidare pågår en utvärdering av vilka potentialer för kostnadsreduktioner och stöd som de olika stödpaketen från regeringen kan ge oss.

Forsgårdens Golfklubb arrangerar inga tävlingar för de som är födda 1950 eller tidigare och tillåter inte denna ålderskategori att delta i några klubbtävlingar. Detta beslut gäller till 13 maj då nytt beslut ska tas.  

Vi följer myndigheternas rekommendationer och hoppas att vi får fortsätta hålla vår anläggning öppen och att vi alla kommer väl ut ur denna Coronapandemi.

Vi gör allt för att skapa en säker miljö - kom gärna och spela hos oss och njut av vår bana och anläggning! Vi ber dig som medlem och medmänniska – var frisk när du besöker oss!

 

Kungsbacka 2020-03-31

Jarmo Järvenpää                        Lars-Åke Fritzson                       Karolina Bohlin
Ordf FGGK                                  Ordf FGAB                                 VD/Klubbchef