Årsmöte 21 maj kl.19.00

 

Årsmöte

Den 21 maj är det Årsmöte för Forsgårdens Golfklubb och detta kommer att hållas i aulan på Elof Lindälvs Gymnasium med start kl 19.00.

 

Motioner

Frågor och motioner från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.