Års- och Höstmöte

Fysiskt och Digitalt Års- och Höstmöte 2 december

Års- och Höstmöte kommer att arrangeras som ett kombinerat fysiskt och digitalt möte. 

Årsmötet som avser verksamhetsåret 2020 har flyttats fram på grund av pandemin och planeras genomföras i samband med ordinarie Höstmöte 2021-12-02. 

  • Den fysiska platsen för mötet kommer att vara på restaurang Matverket (Kraftvägen 2) (notera att lokan är ändrad från tidigare mail)
  • Den digitala mötesmetoden är densamma som användes vid förra Års- och Höstmötet 2020. För info se nedan. 

Anmälan till ÅRS- OCH HÖSTMÖTE sker via Min Golf (sök på tävling och väl där klubbarrangemang) och ska göras senast 30 november. 
OBSERVERA att du ska anmäla dig i Min Golf om du önskar delta fysiskt eller digitalt. Det finns två alternativ i anmälningsförfarandet i Min Golf. 


För dig som önskar delta digitalt, OBSERVERA att mailadressen ska vara personlig och endast en röst per e-post och beslutspunkt kommer att räknas. Om ni idag har samma e-post i ett hushåll skall ni säkerställa att ni har varsin e-post och meddela kansliet på Forsgården vilka mailadresser ni önskar använda för att fler i ett hushåll ska kunna rösta. 

I övrigt kommer Årsmötet respektive Höstmötet att hållas direkt efter varandra. 

Föranmälan av frågor:
Styrelsen önskar få in eventuella frågor senast den 30 november för att på bästa sätt förbereda svar och vi ber er maila eventuella frågor till kansli@forsgarden.se

Kallelse finns bifogad nedan 
Övrigt material finner ni på hemsidan under medlemsinloggningen genom att Klicka här