Miljö

Miljöarbete

Vi skall ha ett aktivt samarbete med kommunens övriga golfklubbar och ett utökat samarbete med andra klubbar
Vi skall ha öppna och reella kontakter med kommun och myndigheter i miljöfrågor.
Ytterst är miljöfrågorna styrelsens och medlemmarnas ansvar, alla måste bidra aktivt till att Forsgårdens GK blir en "hållbar golfanläggning". 

Vad gör Forsgårdens GK för miljön?

Du kan läsa allt vi gör genom att klicka på länken nedan.

2012 Forsgårdens Golfklubb blev den första klubben i världen som som förnyade miljöcertifieringen enligt GEOs Criteria

2011 SGA (Swedish Greenkeepers Association) beslöt på sitt årsmöte 14 mars att SGA:s Natur & Miljöpris för 2010 skulle tilldelas Forsgården.

2010 I mars utsågs Forsgården av GGF till Årets Miljöklubb 2009 med följande motivering:
-En berömvärd kontinuitet och struktur i miljöarbetet med klubbens åttapunkts miljöpolicy.
-En öppen och transparent dokumentation och en positiv inställning till samverkan med andra klubbar samt vilja att sprida information om golfens miljöarbete utanför golfbranschen.
-En föregångare i golfsverige genom certifiering Golf Environment Organisation (GEO)
Undertecknat av Bo Rogelius, Miljösamordnare GGF och Peter Edman, Bankonsulent SGF

2009 Forsgården har under våren deltagit som pionjärklubb i GEO:s Certification Program tillsammans med ett 40-tal europeiska klubbar, bl.a. St. Andrews, Belfrey, Viborg och Sotogrande. Den 20 maj, efter ett dygns noggrann genomgång av vårt miljöarbete, godkände Ole Riger-Kusk, en av GEOs oberoende certifierare, att vår klubb certifieras enligt GEOs Criteria. Vi är därmed 2:a klubb i hela världen som blivit certifierade.
Läs mer om GEO i följande länk: http://www.golfenvironment.org

2009 Publicerar Miljörapport 2009-10

2008 nominerades Forsgården till SGA´s miljöpris.

2007 belönades Forsgården som Årets Miljöklubb i Göteborgsregionen samt erhöll ett vårdträd.

2006 publicerades Miljörapport 2006.

2003 erhöll Forsgården SGF´s Miljödiplom.