Fågelliv på Forsgårdens Golfklubb

Städning i fågelholkarna 2018

Nu är det åter städat i alla våra fågelholkar. Av de 76 holkar som finns uppsatta runt vår golfbana har det som tidigare år varit stor aktivitet i holkarna. Tyvärr har det visat sig att i några holkar har det hittats döda fågelungar och i ett par andra har äggen inte kläckts. Troligen har den mycket varma sommaren påverkat häckningen, fåglarna började tidigt bygga bo och var också tidiga att bli klara med sin häckning. Två holkar var tomma och några var nedrivna, liksom förra året. ”Bostadsbeståndet” har i år ökat med fyra holkar och ett mindre antal har bytts ut. Nu väntar både vi och fåglarna på ny vår med golfspel och häckning.

Uppdaterad förteckning finner du här nedanför.

På återseende hälsar och tackar vi för denna säsong! 

Tommy Ek

Torsdagsgänget