Torsdagsgolf 2021

Ansvarig hemsidan: Jonas Paulsson.

 

--------------------------------------------------------------

Torsdagsgolfen pågår från 1 maj till 30 september om väder och bana tillåter.
De torsdagar som ingår i serien spelar vi slaggolf (dock ej med lottning klassvis), andra torsdagar varierar spelformen och lottningen sker ej klassvis. Detaljerat program finns på separat sida.

Ny klassindelning 1/8 2021

Klass Damer Herrar
A 0 - 31,0 0 - 19,7
B 31,1 - 54,0 19,8 - 24,6
C Utgår 24,7-54,0


Anmälning

Anmälan till torsdagsgolfen skall ske senast kl.18.00 tisdag före speldag genom Min Golf på www.Golf.se.
Anmälan sker på egen dator eller med hjälp av receptionen. Anmälningsavgiften är 50 kronor och betalas i samband med anmälan. 

Efteranmälan accepteras ej.

Önskemål om golfbil.

Åtta golfbilar är reserverade för Torsdagsgolfen och kan bokas på Min Golf vid anmälan. Om fler än 8 personer har bokat golfbil placerar tävlingsledningen 2 personer i samma bil. För användning av golfbil krävs läkarintyg. 

Nu kan vi spela ifrån valfri tee.

 Damer 45,49, 53 eller 58, Normal tee damer är 49.

 Herrar 49, 53, 58 eller 64. Normal tee herrar är 58.

Tee väljs på Min Golf i samband med anmälan. Du kan välja vilken tee som helst, men måste välja.

Den som inte kryssar i denna ruta spelar från normal herrtee 58 ("gul") resp. normal damtee 49 ("röd").

Önskemål om starttid

Vid anmälan till singeltävling kan önskemål om sen eller tidig start anges. Alla som önskat tidig start, oavsett klass, startar före de som ej angett starttidsönskemål.

Samåkning

Sammanboende par utanför Kungsbacka centralort (annan postadress än Kungsbacka) är
uppsatta på en s.k. samåkningslista. Vid lottningen sker manuell omflyttning av bollar så att
dessa par får starttider nära varandra. Samåkningslistan finns på hemsidan

Par som bor i Kungsbacka centralort och önskar starta nära varandra kan önska sen start i
samband med anmälan. Eftersom det är ganska få som önskar sen start får dessa par
automatiskt starttid nära varandra bland de sista bollarna.

Individer och par som någon torsdag har önskemål om speciell starttid eller samåkning kan uttrycka önskemål om detta till tävlingsledningen senast tisdag före kl 18.

Starttider

Torsdagsgolfen har företrädestid mellan 7:00 och 13:00. Första start är, beroende på startfältets storlek, mellan kl 7.00 och 8.00. Tidiga vår- och sena hösttävlingar kan starten behöva senareläggas pga. markfrost eller morgondimma. 

Startlista

Startlista publiceras senast kl 12.00 på onsdag. De som lämnat e-postadress till klubben får automatiskt ett e-postmeddelande så snart lottningen är klar (som regel tisdag kväll).
Startlistor publiceras på min golf.se.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 50 kronor som betalas vid anmälan på Min Golf. Återbud skall meddelas respektive tävlingsledare snarast möjligt.

Prisutdelning

Antalet anmälda när lottning görs på tisdag kväll avgör antal priser och priserernas storlek. 

Priserna utgörs av presentkort i shopen eller restaurangen. Priser avhämtas på tävlingsexpeditionen från nästföljande torsdagstävling.