Torsdagsgolf 2021

Ansvarig hemsidan: Jonas Paulsson.

 

Torsdagsgolfen år 2021 är inställd tills vidare.

--------------------------------------------------------------

Torsdagsgolfen pågår från ? maj till ? september om väder och bana tillåter.
De torsdagar som ingår i serien spelar vi slaggolf med lottning klassvis, andra torsdagar varierar spelformen och lottningen sker ej klassvis. Detaljerat program finns på separat sida.

Ny klassindelning 2020 

Klass Damer Herrar
A 0 - 26,9 0 - 18,0
B 27,0 - 30,9 18,1 - 23,7
C 31,0 - 54 23,8-54


Anmälning

Anmälan till torsdagsgolfen skall ske senast kl.18.00 tisdag före speldag genom Min Golf på www.Golf.se.
Anmälan sker på egen dator eller med hjälp av receptionen. Anmälningsavgiften är 50 kronor och betalas i samband med anmälan. 

Efteranmälan accepteras ej.

Önskemål om golfbil

Åtta golfbilar är reserverade för Torsdagsgolfen och kan bokas på Min Golf vid anmälan. Om fler än 8 personer har bokat golfbil placerar tävlingsledningen 2 personer i samma bil. För användning av golfbil krävs läkarintyg. 

Önskemål om tee för spel av kortare bana

Alla damer kan vid varje torsdagstävling välja mellan tee 49 (fd röd tee) och tee 45 (ny främre damtee).

Alla herrar kan vid varje torsdagstävling välja mellan tee 58 (fd gul tee) och tee 49 (fd röd tee).

Tee väljs på Min Golf i samband med anmälan. Du kan välja vilken tee som helst, men måste välja.

Den som inte kryssar i denna ruta spelar från normal herrtee 58 ("gul") resp. normal damtee 49 ("röd").

Man behöver ej spela ifrån vald tee, dvs man får byta tee. Nytt för 2021.

Önskemål om starttid

Vid anmälan till singeltävling kan önskemål om sen eller tidig start anges. Alla som önskat tidig start, oavsett klass, startar före de som ej angett starttidsönskemål.

Samåkning

Sammanboende par utanför Kungsbacka centralort (annan postadress än Kungsbacka) är
uppsatta på en s.k. samåkningslista. Vid lottningen sker manuell omflyttning av bollar så att
dessa par får starttider nära varandra.

Par som bor i Kungsbacka centralort och önskar starta nära varandra kan önska sen start i
samband med anmälan. Eftersom det är ganska få som önskar sen start får dessa par
automatiskt starttid nära varandra bland de sista bollarna.

Individer och par som någon torsdag har önskemål om speciell starttid eller samåkning kan uttrycka önskemål om detta till tävlingsledningen senast tisdag före kl 18.

Starttider

Torsdagsgolfen har företrädestid mellan 7:00 och 13:00. Första start är, beroende på startfältets storlek, mellan kl 7.00 och 8.00. Tidiga vår- och sena hösttävlingar kan starten behöva senareläggas pga. markfrost eller morgondimma. Vid mycket stort deltagande kan några bollar behöva gå ut från kl. 6:40.

Startlista

Startlista publiceras senast kl 12.00 på onsdag. De som lämnat e-postadress till klubben får automatiskt ett e-postmeddelande så snart lottningen är klar (som regel tisdag kväll).
Startlistor publiceras på min golf.se.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 50 kronor som betalas vid anmälan på Min Golf. Återbud skall meddelas respektive tävlingsledare snarast möjligt.

Prisutdelning

Antalet anmälda när lottning görs på tisdag kväll avgör antal priser och priserernas storlek. 

Priserna utgörs av presentkort i shopen eller restaurangen. Priser avhämtas på tävlingsexpeditionen från nästföljande torsdagstävling.