Seniorernas matchcup 2021

Ansvarig hemsidan: Jonas Paulsson

Seniorernas matchcup 2021 är inställd.

Vi hinner inte spela färdigt under denna avkortade säsong.

------------------------------------------------

Matchspel är en mycket spännande spelform och där kommer Kungsbanan verkligen till sin rätt.

Ansvarig för Seniorernas matchcup är Jonas Paulsson Tel 0705 - 288315, email: jonas.paulsson@telia.com


Se under Regler nedan hur Seniorernas matchcup spelas.

Anmäl dig på Min Golf på www.Golf.se och betalning skall ske samtidigt med anmälan.

Anmälning senast torsdagen den 14-05-2021 kl 23.59 och anmälningsavgiften är 50 kr.

Detta är enda sättet att anmäla sig

Deltagarna delas efter hcp i två lika stora grupper till en A-grupp och en B-grupp. Vid vinst går du vidare i cupen. Vid förlust i första matchen hamnar du i en sekundärcup. Detta betyder att alla spelar minst två omgångar.

OBS Cupen spelas på Kungsbanan i match över 18 hål.

Även i år: I år får damerna spela ifrån tee 48 eller tee 43 och herrarna spela ifrån tee 58 eller tee 48. Detta gäller för alla oavsett ålder. Man behöver inte spela ifrån samma tee alla matcher utan kan besluta tee inför varje match.

Preliminär tidschema.

För 2021 gäller preliminärt:
1:a omgående spelas senast  18 juni. 
2:a omgående spelas senast  31 juli.
3:e omgående spelas senast  30 augusti.
4:e omgående spelas senast  13 september, finalen

Sekundärcup (förlorargruppen) innebär att de som förlorar i 1:a omgången går vidare till förlorarcupen.

REGLER

Seniorernas matchcup spelas med spelhandicap (=antal erhållna slag via slopen ifrån vald tee) utan reduktion. Man har det spelhandicap som gäller den dagen matchen spelas och inte det man hade vid anmälan till cupen.

I matchspel tävlar man om varje hål. Har båda spelarna samma antal nettoslag på hålet, delar man hålet, annars vinner den som har minst antal slag. När en spelare har vunnit ett hål mer än motspelaren sägs hon/han vara ”ett hål upp” (två hål mer – ”två hål upp” o.s.v.). Matchen är slut när någon av spelarna är fler ”hål upp” än det är hål kvar att spela.

Hur räknar man i matchspel när spelare A (med högre hcp) skall spela mot spelare B (med lägre hcp)?

Titta efter i slopetabellen hur många slag spelare A respektive spelare B får. Skillnaden mellan erhållna slag talar om hur många slag A har på B. Antag A har 23 i SHCP och B har 20 i SHCP då skall A få 3 slag av B. Dessa får A på de tre svåraste hålen, dvs de med lägst index. (Står INDX på scorekortet)

För delning av ett hål får A ha ett slag mer än B hålen med index 1, index 2 och index 3, medan resterande hål delas vid samma score. Den som har minst antal nettoslag vinner hålet.

Damerna spela ifrån tee 48 eller tee 43 och herrarna spela ifrån tee 58 eller tee 48. Detta gäller för alla oavsett ålder. Man behöver inte spela ifrån samma tee alla matcher utan kan besluta tee inför varje match.

 Var noga med att spela din match senast den dag då omgången skall vara färdigspelad. Har du svårt att få tag i den du skall spela mot, måste du höra av dig till mig, dvs Jonas Paulsson, 0705 – 28 83 15.

Om resultatet av en match inte noterats på anslagstavlan eller meddelats till Jonas Paulsson inom 3 dagar efter sista speldag enligt ovan så lottar jag matchen. 

Den spelare som är överst i matchen är huvudansvarig att fixa en speltid dock är båda spelarna ansvariga. Resultat för en match skrivs på seniorernas anslagningstavlan samt sänd ett epost till tävlingsledaren: email-adress:jonas.paulsson@telia.com

Har du problem - ring/maila tävlingsledaren:Jonas Paulsson, 0705 - 28 83 15

Lycka till önskar Jonas Paulsson