Herrkommittén

Herrkommittén 

Mikael Jeppsson 0705-11 87 47 mikael.jeppsson@scanco.se

Roine Gustafson 0707-72 28 38 roinegu@gmail.com

Johnny Örneflo  0703-35 78 98 johnny.orneflo@ineko.se

Peter Eliasson    0733-11 97 23 peter.eliasson@swisslog.com

 

Tills vidare är alla klubbtävlingar inställda så även Onsdagsgolfen.
Detta beslut är taget på grund av SGF´s skarpa rekommendation till alla golfklubbar gällande minskning av smittspridning. 

Från SGF:
""
SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.""