Vildsvinsstängsel

Vildsvinsstängsel

Vad gäller för stängslet?

Vildsvinsstängslet som befinner sig på banan är oflyttbart hindrande föremål. Om stängslet inverkar på spelarens stans eller område för hans avsedda sving får spelaren ta lättnad enligt Regel 24-2. Hitta närmaste punkt för lättnad, närmaste punkt från där bollen ligger, som inte är närmar hål, där man inte störs av stängslet och droppa bollen inom en klubblängd.

På hål 6 till höger om diket och hål 7 till höger om diket framme vid green är stängslet placerat utanför banan. Ingen lättnad för oflyttbara hindande föremål som är out kan tas.
Kan man inte spela bollen i sidovattenhindret på grund av störande inverkan från stängslet måste man droppa sig ur hindret enligt regel 26.

Nya out of bounds gränser i klubbcentrum

Nya out of bounds gränser i klubbcentrum.

Out of boundsgränsen har ändrats så att hela övningsområdet och klubbhusområdet inklusive parkeringen nu befinner sig out of bounds se bild ovan.

Ändrad markering av vattenhinder på hål 4 Kungsbanan

Efter önskemål från medlemmarna har vi ändrat markeringen av ån som delar hålet. På greensidan har hindret markerats som ett sidovatten hinder (röda pinnar) hela vägen förbi green och på sidan mot drivingrange är hindret markerat som vattenhinder (gula pinnar) från bron och förbi green (ingen ändring mot tidigare).

Vad gäller?

Om spelaren slår över vattnet och bollen rullar ner i vattnet från greensidan får spelaren förutom alternativen:

  • att spela från föregående plats
  • droppa på flagglinjen

Även droppa inom 2 klubblängder från den sista skärningspunkten på greensidan.

Hälsningar HUR-kommittén