Anläggningsgruppen

Anläggningsgruppen har styrelsens uppdrag att ange de övergripande kvalitetskraven och skötselanvisningarna för klubbens banor till Forsgårdens Golf AB (FGAB) samt att planera och prioritera delprojekt för genomförandet av den beslutade utvecklingsplanen.

Alla protokoll från möten vi har i gruppen hittar du om du loggar in på Medlemssidor/Anläggningsgruppen

Anläggningsgruppen består av:

Ordförande Erling Tyllström   
erling.tyllstrom@telia.com                                

Sekreterare Gun Haak
gun@ghaak.se     

Claes Hendtman
claes.hendtman@gmail.com                                                         

Lars Erlandsson
lmerlandsson@hotmail.se 

Lennart Ringström
lringstrom@hotmail.com                                                        

Olle Andersson
olle.andersson@higab.se

Christer Gundewall
christer.gundewall@gmail.com

Klubbchef Karolina Bohlin

Banansvarig Robin Eriksson

Torsdagsgänget  Dennis Caple