Anläggningsgruppen

Anläggningsgruppen har styrelsens uppdrag att ange de övergripande kvalitetskraven och skötselanvisningarna för klubbens banor till Forsgårdens Golf AB (FGAB) samt att planera och prioritera delprojekt för genomförandet av den beslutade utvecklingsplanen.

Alla protokoll från möten vi har i gruppen hittar du om du loggar in på Medlemssidor/Anläggningsgruppen

Anläggningsgruppen består av:

Ordförande Erling Tyllström                                     

Sekreterare Gun Haak      

Claes Hendtman                                                          

Lars Erlandsson 

Lennart Ringström                                                         

Olle Andersson

Christer Gundewall

Klubbchef Karolina Bohlin

Banansvarig Robin Eriksson

Torsdagsgänget  Dennis Caple