Anläggningsgruppen

 

Anläggningsgruppen har styrelsens uppdrag att ange de övergripande kvalitetskraven och skötselanvisningarna för klubbens banor till Forsgårdens Golf AB (FGAB) samt att planera och prioritera delprojekt för genomförandet av den beslutade utvecklingsplanen.

Se kvalitetskrav på banan 2017 och kommitténs Verksamhetsplan 2018 i filerna nedan.

Allt som rör den långsiktiga utvecklingsplanen, alla protokoll från de möten vi har i gruppen samt lite tankar och idéer, hittar du om du loggar in på Medlemssidor-Anläggningsgruppen.

Utvecklingsplan FGGK antagen av höstmötet 2013:

Här presenteras alla dokument som handlar om hur vi arbetar med utvecklingen av vår anläggning. Höstmötet 2013 antog en långsiktig utvecklingsplan som ska ligga till grund för framtida förändringar och investeringar i vår anläggning.