Hitta till Forsgården

 

 

 

Från söder
Kör E6 mot Göteborg, tag av vid avfarten mot Kungsbacka (Kungsbacka,Onsala), kör höger mot Kungsbacka, kör genom 4 rondeller, sväng vänster i femte rondellen , kör genom 1 rondell, vid nästa ljussignal sväng höger, efter ca 1 km sväng höger mot golfbanan.

Från norr
Kör E6 mot Malmö och tag av första avfarten till Kungbacka(Kungsbacka ,Varla). tag höger i första rondellen och rakt fram i andra rondellen, i tredje rondellen tag vänster. Kör genom fjärde rondellen och fortsätt ca 500 m längs golfbanan. Sväng in till vänster vid skylt Golfbana.