Mål strategi och aktiviteter

Vision/Mål
Vi skall bli en av Sveriges ledande klubbar för så väl ungdomar som junior- och elitspelare. 
 
Kortsiktiga:
• Bedriva en välorganiserad och innehållsrik golfträning för klubbens barn, ungdomar och
elitspelare
• Juniorerna skall ges möjlighet att utvecklas i en stimulerande vänlig och trygg miljö

Långsiktiga:

• Bibehålla en välorganiserad och innehållsrik golfträning för klubbens barn, ungdomar och
elitspelare
• Höja tävlingsfrekvensen hos våra junior- och elitspelare
 
Värdegrund – värderingar
• Vi tränar o tävlar för att göra bra prestationer och alla skall uppmuntra varandra
• Alla är med i laget och ingen lämnas utanför
• Vi följer golfens regler, vett och etikett på träning och tävling
• Vi tolererar inte alkohol eller andra droger
• Vi uppmuntrar våra ungdomar att inte använda tobak

 

Strategi
• Vi ser att så många som möjligt ska medverka i träning och tävling
• Vi arbetar med bredd- och elitsatsning
• Vi rekryterar elitspelare ur de egna leden
• Vi skapar gemenskap mellan tjejer och killar
• Vi har anpassade träningar och läger efter förmåga och ålder
• Vi satsar speciellt på våra tjejer
• Vi satsar på ett helhetstänkande inom golfträningen
• Vi marknadsför vår verksamhet internt och externt
• Vi låter medlemmarna ta en aktiv roll i föreningens och kommitténs verksamhet
• Vi är aktsamma om föreningens pengar och har en bra planering

 

Aktiviteter
• Träning året runt
• Använda svingstudio med svinganalys och simulator under tak
• Juniorupptakt – Kick off
• Junioravslutning
• Använda juniorrum
• Forsgården Junior Tour
• Spel och matcher mot andra klubbar
• Deltar i Tjejserien
• Deltar i juniorserien
• Junior KM
• Juniorer och Elitlagen spelar tillsammans en dag
• Breddläger
• Elitläger
• Elitlaget deltar i Göteborgsserien och i Nationella seriespelet
• Läger för Team Forsgården, Utvecklingsgrupp och Framtidsgrupp
• Sociala aktiviteter i form av bowling eller liknande
• Aktiva i vår marknadsföring av vår ungdoms- och elitverksamhet