Lokala Regler och Bestämmelser

Lokala Regler 2017 Forsgårdens Golfklubb

Banmarkering                          Regelhänvisning                             Regel

Vit                                             out of bounds                                     27

Gul                                            vattenhinder                                      26

Röd                                           sidovattenhinder                                26

Blå                                            mark under arbete (MUA)                 25

Blå-vit                                       MUA; spel förbjudet                          bilaga I, sid 133

Orange                                     oflyttbara hindrande föremål            24

Grön topp                                 miljökänsligt område                         bilaga I, sid 134-136

Blå sluten linje                          mark under arbete (MUA)                 25

Blå öppen linje                         del av hindrande föremål                  24

 

Vattenhinder/ sidovattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a)   Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

b)   Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.

c)   Skarvar i skuren grästorv, sid 139 i Regler för golfspel.

Pluggad boll (Regel 25-2)

Lättnad utökad till hela spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a. Spelaren får ta lättnad utan plikt för oflyttbart hindrande föremål nära green som befinner sig i hans spel- eller puttlinje; sid 140-141 i Regler för Golfspel.

b. Unga träd, identifierade med stödpinne. Obligatorisk lättnad enligt sid 134 i Regler för golfspel.

c. Broarna över diket på hål 12.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13)

Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte plockas bort
 

Spelförbud

Spelförbud gäller på andra sidan ån vid spel på hål 7 och hål 8 på 9-hålsbanan, samt på hål 3 och hål 4 på 18-hålsbanan. Spelförbudet gäller från tre vita pinnar på andra sidan ån till vänster om röd tee på hål 7 på 9-hålsbanan fram till tre vita pinnar bortom green på hål 4 på 18-hålsbanan. Området betraktas i sin helhet som ett sidovattenhinder utan bortre gräns. Regel 26-1 är tillämplig för boll som hamnar inom området efter att ha passerat sidovattenhindrets gräns.

 

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges: Matchspel: Förlust av hålet   Slagspel: Två slag

Lokala Bestämmelser och upplysningar

1. Banpersonal
Som arbetar på banan har alltid företräde.

2. Bollplockning på drivingrange
Bollplockning på driving range är förbjuden.

3. Förvissa dig om framförvarande
Det är förbjudet att slå ut på:
18 hålsbanan:
Hål 5 om det finns personer på vägen till vänster om hålet och bakom green.
Hål 6 om det finns personer på gångstigen längs höger sida av hålet.
Hål 18 om det finns personer på vägen till vänster om hålet.
9-hålsbanan:
Hål 2 och 3 om det finns personer på vägen till vänster om hålet.

4. Spelbehörighet på
Forsgårdens Golfklubb
Behörig att spela på Forsgårdens GK är den som är:
1. Medlem som innehar spelrätt i FGGK  och löst medlemsavgift samt serviceavgift och med max hcp 54.
2. Medlems gäst som är medlem i annan golfklubb, som erlagt greenfee och som har max hcp 54.
3. Medlem i annan golfklubb som erlagt greenfee och som har max hcp 36.
4. Medlem i utländsk golfklubb tillhörande den nationens golfförbund som erlagt greenfee så länge han/hon har max handicap 36.
5. Nybörjare, inskrivna i klubbens träningsverksamhet får gå sina fadderronder på Kungsbanan (9 hål).
    Faddern ska ha max hcp 36. Max 2 nybörjare per fadder.

Spelare som ertappas utan giltig spelrätt eller utan att ha betalt greenfee("tjuvspel") bestraffas med dubbel greenfee.
Om spelaren inte är medlem i klubben ska händelsen rapporteras till spelarens hemmaklubb.
Ovanstående bestämmelse gäller både tävlings- och sällskapsspel.

5. Bunkerkrattor
Bunkerkrattor skall ligga i bunkern på en plats, där de minst sannolikt påverkar spelet

6. Boll i kohage
Boll som slås över stängslet på hål 7 (18-hålsbanan) in i kohagen MÅSTE hämtas av spelaren.

7. 1 spelare per bag
Varje spelare skall ha egen bag med undantag av när de spelar parspel då det är tillåtet för sidan att dela på en bag


8. Spikförbud
Spikförbud gäller året om i klubbens samtliga lokaler. På banorna gäller spikförbud med undantag för perioden 15 oktober – 15 april.

9. Avståndsmarkeringar
Vit, gul och röd platta i fairway markerar 200, 150 respektive 100 m till greenens mittpunkt.
Avståndsmarkeringar på sprinklerlock är i meter till greenens framkant.

10. Mobiltelefon, mm
Elektronisk apparatur som t.ex. mobiltelefon, radio och MP3-spelare skall inte användas så att andra spelare distraheras eller att spelet fördröjs. Se Regelboken Avsnitt I – Etikett Uppträdande På Banan samt Regel 6-7 och 33-7.
Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som inte uppfyller villkoren för avståndsmätare enligt Lokal Regel Nr 9 Avståndsmätare, får användas som telefon för att ringa eller ta emot samtal samt skicka meddelanden under förutsättning att otillåtna funktioner inte aktiveras och med beaktande av Regel 6-7 och Golfens etikett.