Styrelse Info.

Medlemsundersökning 2017 2017-12-13

Nu finns den samlade rapporten från Medlemsundersökningen hösten 2017 under medlemssidorna.

Klicka här för att logga in på medlemssidorna

Ny ordförande Tävlingskommitén 2017-10-26

Styrelsen har den stora glädjen att meddela att Kenneth Arkdahl kommer att arbeta som ordförande för tävlingskommitén 2018.

Shopansvarig 2017-10-26

Tjänsten som shopansvarig är nu tillsatt och man har valt Johan Nordahl som har en gedigen erfarenhet av golfbranschen.

Tjänsten idrottsansvarig 2017-10-26

Vi har haft många sökanden och är glada att kunna meddela att Robin Jonsson kommer att fortsätta hos oss och då i rollen som idrottsansvarig.

Bunkerkvalité 2017-10-26

Redan i slutet av förra säsongen arbetade vi extra mycket med bunkrarna vilket gav oss gott resultat. Arbetet kommer att fortsätta för att hålla de kvalitetskrav som vi har.

Tillgänglighet på Slottsbanan 2017-10-26

Inför nästa säsong skall en handlingsplan för att öka tillgängligheten på Slottsbanan tas fram, säsongen 2017 var det 80% beläggning på bansträckningen.

KM 2018 2017-09-15

För er som laddar för KM 2018 så informerar vi om att denna tävling kommer att ske 11-12 augusti.

Senareläggning av golfveckan. 2017-09-15

Stor uppskattning från många över flytten av golfveckan i år, nästa är den planerad till att bli av under vecka 30 för att ge plats för LAG EM för flickor.

LAG EM för flickor 2017-09-15

Nästa sommar har vi förmånen stå som arrangör för LAG-EM 2018, arrangemanget kommer att genomföras under vecka 28 på mastersbanan.

Anläggningsgruppen 2017-08-28

Löpande görs banbesiktningar på vår anläggning av Bosse Dahlström (styrelsemedlem), Robin Eriksson (banchef) och Karolina Bohlin (Klubbchef/VD).

Läs mer om banbesiktningarna under fliken "anläggningsgruppen"

Säkerhetsstaket 2017-08-28

Styrelsen har efter noggranna undersökningar beslutat att installera ett nytt och högre staket på driving rangen.

Kioskens framtida drift. 2017-07-18

Styrelsen hade möte med med Glenn Olsson som sedan tre år driver kiosken på hål 9, man kom i bästa samförstånd överens om att klubben tar över driften efter 2017 års säsong.

Stängsel på drivingrangen. 2017-07-11

Sedan förra styrelsemötet har skyltar satts upp där det framgår att medvetet slå över rangens nät kan innebära avstängning genom anmälan till diciplinsnämnden. Styrelsen bedömde att det krävs ytterligare insatser för ökad säkerhet.

Medlemsundersökning 2017-07-11

För en tid sedan gjordes en medlemsundersökning och hela 39% av de tillfrågade svarade på enkäten. Vi tackar för detta och ber er som i framtiden får undersökningen att svara då den ger oss värdefull information för fortsatt arbete med klubben.