Byte av medlemskapsform

Att byta medlemskapsform

Önskar du uppgradera till Fullvärdigt medlemskap/A-medlemskap eller på annat sätt förändra ditt medlemskap inför nästa år skall detta meddelas till kansliet senast den 31 oktober. 
Klicka här, skriv ut dokumentet fyll i och skicka till kansliet senast 31 oktober.