Sveriges bästa klubbchef

Vi har Sveriges bästa Klubbchef

Efter endast tre år i sin roll som klubbchef blev vår Klubbchef Karolina Bohlin utnämnd till Årets Klubbchef 2016 av GAF, golfsveriges intresseorganisation för anställda inom branschen.

Från början var hela 150 klubbchefer runt om i landet nominerade varav 5 var med till finalomgången och där juryn sedan meddelade sitt beslut i tisdags kväll med följande sammanfattande motivering

”Det ställs höga krav på en klubbchef som förväntas vara en sann humanist som kan konsten att få många olika slags människor att trivas och må bra, samtidigt som det också behövs en tydlighet och en beslutskraft för att driva verksamheten i önskad riktning. Karolina har med hjälp av ett strukturerat och dynamiskt ledarskap lyckats med denna balansgång på ett fantastiskt sätt och satt sin egen prägel på klubbens miljö och klimat. Parallellt med detta har Karolina också fungerat som motor på den föredömliga utvecklingsresan som klubbens medlemmar har fått ge sig ut på. Via ett flertal spännande initiativ lägger idag fler människor tid på sin träning och tillbringar därmed mer tid på golfklubben, som på så vis också har blivit ett socialt nav i samhället. Att klubben numera dessutom satsar oerhört hårt på ungdomarna med hjälp av nydanande tankar lägger en grund för att klubben ska må bra också i framtiden. Att genomföra allt detta är naturligtvis ingen one-women-show, men i spetsen för den tilltalande utvecklingen står en klubbchef som både är en duktig doer och som får människor att dra åt samma håll.”

 

Jag vill med dessa rader rikta ett stort GRATTIS och TACK till Karolina och utan att förringa hennes betydelse vill jag rikta samma ord till alla medarbetare, medlemmar och samarbetspartners för utan det utmärkta lagspelet mellan alla hade det givetvis inte varit möjligt att vinna detta hedersvärda pris. Utnämningen är givetvis glädjande för Karolina men den betyder också oerhört mycket för oss som klubb då vi genom detta får en bekräftelse på att vi gör rätt saker på rätt sätt och i många avseende är det goda exemplet i golfsverige. Värdet av all publicitet som följer med utnämningen i press och sociala medier är också givetvis oerhört värdefullt för oss och stärker vårt varumärke.

I juryns motivering nämns ”den föredömliga utvecklingsresan” och nedan vill jag i några punkter försöka summera upp den utvecklingsresan som vi varit med om under de senaste 3 åren.

  • Ett ständigt ökat antal av mer och mer aktiva medlemmar.
  • En positiv resultatutveckling som möjliggjort offensiva investeringar i utveckling av bana och fastigheter.
  • Övertagandet av shop och nu senast restaurangen har skapat det helhetskoncept som alla ledande klubbar i landet strävar efter.
  • Utvecklingen av ”Forsgårdens Business Club” med sitt ”vinna & vinna koncept” har mer än tre dubblat antalet företagspartners och är idag ett föredöme inom golfsverige.
  • Nydanande initiativ inom ungdomsverksamheten med äventyrsgolf och golffritids ger fler och aktivare juniorer i klubben.
  • Gym och träningsmöjligheter för medlemmar och personal skapar hälsa och gemenskap.
  • Ett professionellt genomförande av Annika Inv. följs nu av Lag EM för flickor 2018.
  • Vårt varumärke ” klubben mitt i stan” byggs starkare dag för dag med hjälp av våra ledord; Professionalism, Glädje och Utveckling.

Avslutningsvis återigen ett stort GRATTIS till Karolina och en önskan om ett fortsatt framgångsrikt samarbete med att ständigt göra Forsgården bättre och bättre.

Det känns enkelt och bra att vara ordförande i klubben en sådan här dag.

Lars-Åke Fritzson

 

Fler artiklar