Styrelsesammansättning 2018

Styrelsesammansättning 2018

Forsgårdens Golfklubb hade Höstmöte den 4 december och det var inte mindre än 147 personer som kom till mötet och vi är glada för att så många engagerar sig för klubben.

Klubbens tidigare Ordförande Lars-Åke Fritzson som gjort fantastiska år för klubben har valt att kliva av ordförandeposten för golfklubben men forsätter som ordförande i klubbens driftsbolag.

Vi är glada över att presentera Conny Johansson som tar över stafettpinnen och önskar honom varmt lycka till med det fortsatta arbetet att utveckla vår klubb. Conny har en gedigen bakgrund inom byggkonsultation och han har även haft en del styrelseuppdrag under åren som gått. Conny spelar en hel del golf och njuter av tillvaron på klubben. Hans motto för styrelsearbetet är "Största möjliga nytta för flertalet". Varmt välkommen!

Styrelsesammansättningen 2018 kommer att se ut som följande:

Ordförande/Kassör Conny Johansson
Vice Ordförande Bo Dahlström
Ledamot Tommy Johansson
Ledamot Peter Lundqvist
Ledamot Nina Erlandsson
Ledamot Mikael Jeppsson
Ledamot Ulf Carlsson
Suppleant Erling Tyllström
Suppelant Ann-Louise Devall

För er som vill läsa Höstmötesprotokollet samt beskriving av våra nya personer i styrelsen - klicka här!

 

Forsgårdens Golf AB

I det av klubbens helägda driftbolag Forsgårdens Golf AB är sammansättningen enligt följande:

Ordförande Lars-Åke Fritzson
Ledamot Thorleif Thomsen
Ledamot Karl-Erik Andersson

 

VD/klubbchef Karolina Bohlin är adjungerad till alla styrelsemöten i både klubb och AB.