Städning i fågelholkarna 2017

Nu är det städat i alla våra fågelholkar. Aktiviteterna i våra 72 holkar har varit lika stort som tidigare år. I ett par holkar har getingar byggt bo. I år har det varit flera holkar som varit nerrivna, fästsnörena har varit avgnagda. Om det är kråkfåglar eller ekorrar som är marodörerna vet jag inte. Under vintersäsongen kan nu fåglarna använda holkarna som övernattning och väderskydd tills det åter är dags att börja bygga nya bon. I några holkar, speciellt de vid ån på höger sida av hål 16, hade några små skogsmöss flyttat in. Uppdaterad förteckning finns på hemsidan under Kommitèer/Torsdagsgänget/Fågelliv.

På återseende hälsar och tackar vi fåglarna för denna säsong.
Tommy Ek
Torsdagsgänget