Senaste nytt från senaste Styrelsemötet

Nytt från senaste styrelsemötet!

Stängsel för driving range
Sedan förra styrelsemötet har skyltar satts upp där det framgår att medvetet slå över rangen kan innebära en avstängning genom anmälan till diciplinnämnden. Styrelsen bedömde att det krävs ytterligare insatser för ökad säkerhet. Efter diskussion beslutades att: 
- Göra ett test av kompressionsbollar och effekterna av det, för att ge en återrapportering så fort som möjligt. 
- Utreda hur en ev. administration kring säkerhetsföreskrifter för rangen skulle kunna se ut. 
- Ta fram ett underlag på kostnader för ett nät i den storlek och höjd som krävs för att skapa en säker range.

Medlemsundersökningen
För en tid sedan gjordes en medlemsundersökning och hela 39% av de tillfrågade svarade på enkäten. Vi tackar för detta och ber er som i framtiden får undersökningen att svara då den ger oss värdefull information kring vad ni som medlemmar tycker om klubben. En tredjedel av klubbens medlemmar har hittills fått chansen att svara och när säsongen är slut kommer alla fått chansen. Efter att styrelsen gått igenom enkäten noggrant kan vi konstatera att flertalet av våra medlemmar är mycket nöjda med vår klubb men självklart finns det förbättringsmöjligheter. En sak vi ska arbeta med framöver är tillgängligheten där vi har utvecklingsmöjligheter. Vilka åtgärder som kommer att tas för att öka tillgängligheten för spel är idag inte klart men styrelsen ska se över bokningsreglerna i samarbete med SGF. Vi kommer att agera framöver för att göra fler nöjda på denna punkt. Det finns fler områden för förbättringar och vi håller er uppdaterade allt eftersom. 

För att läsa protokollet i sin helhet: Logga in med ditt Golf-ID så kommer du direkt till sidan för protokoll 2017. Klicka här!