Restaurangen stänger för säsongen

Klubbens restaurang stänger för säsongen

Under säsongen 2017, med uppstart i mitten av mars, har restaurangverksamheten bedrivets i egen regi inom klubben där klubbens driftbolag med anställd personal ansvarat för driften. Vi har under säsongen försökt att erbjuda medlemmar och gäster en golfkrog med en god service och ett utbud av mat och dryck som förväntas samt försökt att skapa ett levande klubbliv under framförallt golfveckan men även genom ett antal AW-kvällar med mera.

Baserat på de genomförda medlemsundersökningarna har också den service och kvalitet som erbjudits uppskattats av klubbens medlemmar där samtliga frågeställningar i enkäten värderats högre under säsongen 2017 än under förra året.

Problemet är och har dock varit att vi inte lyckats bedriva verksamheten med ett acceptabelt ekonomiskt resultat vilket därmed tär på klubbens investeringsutrymme.

Säsongen närmar sig nu slutet och de kommande månaderna fram till nästa säsong kommer restaurangens omsättning och resultat att helt vila på lunchserveringarna, vilka tyvärr inte är uppe i en sådan volym så att ett acceptabelt ekonomiskt resultat kan förväntas.

För att minimera de ekonomiska förlusterna under perioden fram till nästa säsong har därför styrelsen beslutat sig för att stänga restaurangverksamheten från och med slutet av oktober och att meddela anställd personal om uppsägning.

Styrelsens målsättning inför säsongen 2018 är att försöka inleda samarbetet med en ny krögare som driver restaurangen och kiosken. Då vi nu kan erbjuda en ny krögare att hyra både restaurang- och kioskverksamheten så finns det ett flertal intressenter som vi inlett diskussioner med och vi är optimistiska om att inför 2018 kunna presentera en för alla parter bra och stabil lösning på klubbens framtida drift av restaurang och kioskverksamhet.

Under perioden då restaurangen kommer att vara stängd kommer givetvis lokalerna att vara tillgängliga för klubbens medlemmar och förhoppningsvis skall vi även kunna erbjuda lite enklare fika möjligheter för den som så önskar.