Nu genomförs den årliga enskilda handicaprevisionen

Nu är det dags för handicapkommittén att genomföra den årliga enskilda handicaprevisionen.

Denna revision är en viktig och obligatorisk del av nuvarande handicapsystem. 
För att bli föremål för en revision måste måste man ha minst åtta (8) handicapgrundaderonder under senaste två åren. 
Ett medianvärde räknas fram på ronderna. Medianvärdet jämförs med de förväntade värde i den handicapgrupp man tillhör.
Skulle man avvika för mycket från det förväntade medianvärdet kan man bli föremål justering. 
Mer om hur man räknar finns på hemsidan på följande länk: 

http://forsgarden.se/klubben/kommitteer/regel-handicap-och-utbildningskommittén/beräkningsprinciper-vid-den-årliga-enskilda-handicaprevisionen/ 

Ni som blir reviderade kommer att bli meddelade via e-mail på den adress som finns angivet i GIT. Skulle ni inte ha angivit någon adress kan ni gå in på Golf.se efter den 1 februari och se om ni blivit reviderade. 

Skulle ni ha frågor angående revisionen eller om handicapsystemet är ni välkomna att kontakta mig på E-mail:alexander.gatara@comhem.se 

Alexander Gatara 
Ordf. HUR kommittén