Laga Två!

Nu kör vi en kampanj för våra greener på Forsgården!

 
För att bibehålla våra fina greener vill vi att ALLA hjälps åt att fortsätta laga nedslagsmärken.
 
""TA TVÅ"" - varje gång du är på green - laga två nedslagsmärken!
 
När du lagar - Sätt ner greenlagaren i alla fyra väderstrecken och tryck gräset och greenlagaren IN mot hålet.
Lyft ALDRIG gräset/greenlagaren utan säkerställ att du just trycker gräset utifrån och in!

Fler artiklar