Kioskens framtida drift

Kioskens framtida drift

Kioskens framtida drift har sedan en tid tillbaka diskuterats på klubben och baserat på styrelsens beslut vid styrelsemötet i juni har vi idag haft ett möte med Glenn för att diskutera framtiden.

Vid mötet enades parterna i bästa samförstånd om att Glenn överlämnar kioskverksamheten till klubben vid slutet av säsongen 2017, varefter klubbens egen restaurangverksamhet övertar driften av kiosken från och med säsongen 2018.

Från klubbens sida vill vi tacka Glenn för ett fantastiskt arbete under de åren han drivit kiosken där han utvecklat den till att vara känd som en av landets bästa golfkiosker.

Forsgårdens Golfklubb                               De 2 Kockarnas Krog
Lars-Åke Fritzson                                      Glenn Olsson