Rangen är stängd på tisdag till 14.00 samt fairwaydress.

Rangen stängd på tisdag 7 maj fram till kl 14:00

På tisdag kommer vi att klippa och dressa rangen för att den ska hålla god kvalité och därför måste vi stänga rangen några timmar. 

Arbetet startar tidigt på morgonen och vi beräknar vara klara senast kl 14:00.

Dressning av Fairway

Just nu pågår dressning av fairway på både Slotts- och Kungsbanan. Detta är en viktig skötselåtgärd som gör att vi får torrare och bättre spelytor. 

Vi tackar för er förståelse för detta!