Hur används sandbehållarna

Sandbehållare

Vi får en del frågor kring hur man använder sanden i våra behållare på bästa sätt. Ska man lägga tillbaka torvan eller ej... 

Vår banchef Robin berättar:
"Om du slår upp en torva så ska du lägga tillbaka den och i "skarvarna" lägger du ett tunt lager sand för att till sist stampa till. I dagsläget är det inga frön i behållarna men vi kommer att lägga till det inom kort. "

Tack för din medverkan till att hålla fairways fina. Det gör stor skillnad när alla hjälps åt!